Ułatwienia w opiece

Zasady i ułatwienia w opiece nad osobą niesamodzielną

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki nad osobą niesamodzielną oraz osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
35 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna - prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, na których słuchacze będą mogli poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osoby niepełnosprawnej. 

Grupa docelowa
15 osób.

Program kursu

  1. Podnoszenie i przemieszczanie osób niepełnosprawnych – zasady kinestetyki - 6 godz.
  2. Opatrywanie ran przewlekłych - 3 godz.
  3. Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia u osób leżących - zasady prawidłowej pielęgnacji - 6 godz.
  4. Stosowanie sprzętu kompensującego utraconą sprawność w utrzymaniu higieny ciała, wydalaniu, poruszaniu się, jedzeniu, oddychaniu - 5 godz.
  5. Dobór środków i materiałów do pielęgnacji w zależności od stanu zdrowia chorego - 2 godz.
  6. Organizacja opieki w domu chorego - 3 godz.
  7. Komunikowanie się z osoba z demencją i innymi barierami w porozumiewaniu się (afazja po udarze) - 5 godz.
  8. Informacje jak korzystać z systemu wsparcia - 1 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie na fantomie pielęgnacyjnym związane z pielęgnacją i prawidłowym przemieszczaniem.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób niepełnosprawnych, bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych, kuferki zawierające materiały niezbędne każdej osobie zajmującej się opieką nad osobą niesamodzielną

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis