Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Odbiorcy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych jako opiekunowie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
 
Miejsce odbywania się szkolenia
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn (budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
 
Czas trwania szkolenia
6 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty lub niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, dyskusji oraz ćwiczeń.
 
Grupa docelowa
15 osób                              
 
Program szkolenia
 
Zaświadczenie
Po zakończeniu, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
 
Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.