Higiena u osób leżących

Stosowanie sprzętu i produktów pielęgnacyjnych, ułatwiających utrzymanie higieny u osób leżących

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat prawidłowego utrzymania higieny u osób leżących, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywani się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
8 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
Część teoretyczna i praktyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji, ćwiczeń  itp. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

 1. Skóra osoby starszej- jak dbać o jej dobrą kondycję- 1 godz.
 2. Najczęstsze problemy pielęgnacyjne osób leżących- łóżko, układanie terapeutyczne, pozycjonowanie i ustalanie pozycji ciała- 1 godz.
 3. Sprzęt ułatwiający pielęgnację osób leżących. Dobór sprzętu do potrzeb i stanu zdrowia osób leżących- 2 godz.
 4. Produkty pielęgnacyjne i środki higieniczne zalecane u osób:- 3 godz.
  - ​z odleżynami
  - z nietrzymaniem moczu
  - ze skórą wrażliwą
 5. Produkty chłonne – zabezpieczenie skóry i pościeli- 1 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego kończącego kurs. 

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacji na temat doboru środków pielęgnacyjnych i sprzętu do pielęgnacji osób leżących w łóżku. 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis