Stomia

Pielęgnacja osób z wyłonioną stomią

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki nad osobą z wyłonioną stomią, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywani się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
16 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych wyposażonych w atrapy stomii, na których słuchacze będą mogli poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osób z wyłonioną stomią. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

  1. Budowa i funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem jelita cienkiego i grubego, omówienie przyczyn wykonania stomii jelitowej. – 1 godz.
  2. Cechy różnicujące stomie jelitowe – kolostomia, ileostomia, urostomia. – 1 godz.
  3. Psychologiczne problemy pacjenta ze stomią jelitową, najczęściej powtarzające się sytuacje trudne, specyfika opieki nad pacjentem ze stomią jelitową.- 2 godz.
  4. Rodzaje i charakterystyka współczesnego sprzętu stomijnego- dobór, stosowanie, zaopatrzenie - 2 godz.
  5. Działania opiekuńcze i pielęgnacyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej pielęgnacji stomii i higieny osobistej- instruktaż i trening - 6 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie na fantomie pielęgnacyjnym związane z pielęgnacją i prawidłowym stosowaniem sprzętu stomijnego.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób z wyłonioną stomią. Zaświadczenie o ukończeniu kursu: każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis