Podstawowy kurs opieki

Podstawowy Kurs opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi, osoby chcące podjąć prace w usługach domowych oraz osoby chcące podnieść swoje umiejętności do pracy w charakterze opiekuna.

Miejsce odbywania kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn (budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Czas trwania kursu
40 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

Sposób sprawdzania uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie na fantomie pielęgnacyjnym związane z pielęgnacją.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu: 
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt kursu

Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, test końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu