Podnoszenie i przemieszczanie

Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedze i umiejętności z zakresu prawidłowego przemieszczania, opiekunów medycznych, opiekunów środowiskowych, opiekunów w domach pomocy społecznej oraz osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi.
 
Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn (budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
 
Czas trwania kursu
10 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do przemieszczania (podnośników, deseczek ślizgowych, łatwoślizgów oraz bezpiecznego ręcznego podnoszenia pacjentów). 
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program kursu
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu wiedzy kończącego kurs. 
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu prawidłowego i bezpiecznego przemieszczania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu: każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
 
Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, test końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kurs.