Podnoszenie i przemieszczanie

Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedze i umiejętności z zakresu prawidłowego przemieszczania, opiekunów medycznych, opiekunów środowiskowych, opiekunów w domach pomocy społecznej oraz osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi.

Miejsce odbywania się szkolenia
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn (budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Czas trwania kursu
20 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do przemieszczania (podnośników, deseczek ślizgowych, łatwoślizgów oraz bezpiecznego ręcznego podnoszenia pacjentów). 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

  1. Budowa, funkcjonowanie układu ruchu. Problemy z układem ruchu u osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych - 3 godz.
  2. Zasady BHP w podnoszeniu i przemieszczaniu osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych - 2 godz.
  3. Ręczne podnoszenie i przemieszczanie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych- metody i sprzęt wspomagający - 6 godz.
  4. Podnoszenie i przemieszczanie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych za pomocą sprzętu - 6 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie z zakresu przemieszczania ręcznego lub przy pomocy sprzętu na fantomie pielęgnacyjnym. 

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu prawidłowego i bezpiecznego przemieszczania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu: każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis