Pielęgnacja osób ze stomią wydalniczą

Pielęgnacja osób z wyłonioną stomią wydalniczą

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki nad osobą z wyłonioną stomią, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.
 
Miejsce odbywani się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)
 
Czas trwania kursu
10 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych wyposażonych w atrapy stomii, na których słuchacze będą mogli poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osób z wyłonioną stomią. 
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program kursu
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie zaliczenie sprawdzianu wiedzy kończącego kurs. 
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób z wyłonioną stomią.
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu testu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.
 
Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.