Pielęgnacja odleżyn

Pielęgnacja osób z odleżynami

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat profilaktyki, leczenia, pielęgnacji osób z odleżynami, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
16 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna - prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, na których słuchacze będą mogli poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osób z odleżynami. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu  

  1. Budowa, fizjologia, patologia skóry u osób niesamodzielnych- 2 godz.
  2. Co to są odleżyny. Rodzaje odleżyn. Czynniki powstawania. Profilaktyka powstawania odleżyn.- 2 godz.
  3. Środki, materiały i sprzęty wspomagające leczenie odleżyn (opatrunki, środki pielęgnacyjne, materace przeciwodleżynowe) - 2 godz.
  4. Pielęgnacja osób z odleżynami - 4 godz.
  5. Prawidłowe stosowanie środków, materiałów i sprzętów wspomagających leczenie odleżyn- 6 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie na fantomie pielęgnacyjnym związane z pielęgnacją osoby z odleżynami oraz prawidłowym stosowaniem materacy przeciw odleżynowych.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób z odleżynami.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis