Karmienie dojelitowe PEG

Karmienie dojelitowe przez PEG i zgłębnik żołądkowy

Odbiorcy kursu
Dyplomowani opiekunowie medyczni, chcący podwyższyć swoje kompetencje w pracy zawodowej. 
 
Miejsce odbywani się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
 
Czas trwania kursu
10 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych 
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program kursu
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy i zaświadczenie
Podstawą do zaliczenia kursu będzie zaliczenie testu wiedzy kończącego kurs, po zaliczeniu którego kursanci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające niezbędną wiedzę z zakresu karmienia osób przez PEG.
 
Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, test końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.