Szkoła Medyczna

Polska Szkoła Opiekunów Medycznych - RODO 

Klauzula informacyjna RODO.

pobierz

Oferta Kształcenia w zawodzie Opiekun Medyczny 532102

Dla kogo jest nasza oferta?
Dla wszystkich osób, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie opieki nad ludźmi niesamodzielnymi i chorymi oraz osób, które chcą uzyskać zawód opiekuna medycznego.

Warunki jakie musza spełniać nasi przyszli słuchacze

Tryb prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w trybie zaocznym, w soboty i niedziele. Czas trwania kursu około 10 miesięcy*. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie ul. Sikorskiego 23.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć

w przypadku ofert specjalnych, czas kształcenia może ulec zmianie.

Wykładowcy
Zajęcia w naszej szkole prowadzą wykwalifikowane kadry między innymi: dr nauk o zdrowiu, pielęgniarki specjalistyczne, fizjoterapeuci, psycholog.

Pracownie
Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt do pielęgnacji osób niepełnosprawnych, podnośniki elektryczne i hydrauliczne, pionizatory, łóżka elektryczne, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, specjalistyczne fantomy pielęgnacyjne oraz szeroką gamę środków i przyborów do pielęgnacji osób niepełnosprawnych. Uczymy najnowszych metod opieki.

Egzamin zawodowy
Kształcenie kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

Kształcenie jest darmowe
słuchacz ponosi jednorazową opłatę wpisową (100zł) w ramach, której otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych, czasopisma branżowe itp

Oferta Promocyjna (tylko dla słuchaczy Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych)
Tylko teraz, każdy słuchacz otrzymuje możliwość ukończenia (wartego około 3000zł) atrakcyjnego kursu zawodowego Gratis !!!
Kurs odbędzie się w czasie trwania podstawowego kształcenia opiekuna medycznego oraz zakończy sie wręczeniem zaświadczenia ukończenia kursu. 

 

pobierz ofertę kształcenia

 

Polska Szkoła Opiekunów Medycznych - najwyższe standardy

   

Dr Nauk o Zdrowiu - Elżbieta Szwałkiewicz

 

Szkoła została założona przez dr Elżbietę Szwałkiewicz - Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych oraz Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie,

 

Dr Elżbieta Szwałkiewicz była inicjatorem rozszerzenia listy zawodów medycznych i promowała zawód opiekuna medycznego. Szkoła powstała w lutym 2008 r. jako szkoła policealna kształcąca osoby dorosłe w systemie zaocznym w zawodzie opiekuna medycznego ( numer programu nauczania 513[02]). 

 

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, co daje naszym słuchaczom możliwość uzyskania świadectwa państwowego, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, uznawane w krajach Unii Europejskiej. Kształcimy osoby dorosłe, które już pracują w zawodzie opiekuna i chcą zdobyć kwalifikacje oraz osoby chcące zdobyć nowy zawód. Słuchacze naszej szkoły mają możliwość poznania nowoczesnych metod opiekowania się pacjentem jak i nowoczesnego sprzętu wspomagającego. W wyposażeniu szkoły znajdują się między innymi profesjonalne podnośniki, pionizatory, łóżka elektryczne i rehabilitacyjne, chodziki, balkoniki. Posiadamy również profesjonalne fantomy pielęgnacyjne do ćwiczeń w pracowni zajęć praktycznych. Ponadto podczas zajęć dostępny jest pełen zestaw sprzętu, materiałów medycznych, środków pomocniczych, sanitarnych i higienicznych stosowanych w Europie do pielęgnacji osób obłożnie chorych.  
Po reformie szkolnictwa zawodowego i zmianie podstaw programowych, szkoła rozpoczęła kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Obecnie zawód opiekun medyczny zapisany jest w Rozporzadzeniu o klasyfikacji zawodów pod numerem 532102. 

 

W kwietniu 2008 r. Pani Elżbieta Szwałkiewicz otrzymała nagrodę zaufania Złoty Otis za organizację Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych.

 

Nasze rekomendacje...

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

 

Senat Reczypospolitej Polskiej

 

Współpraca