Przygotowanie i organizacja opieki w domu osoby niesamodzielnej

Organizacja opieki i pielęgnacji w domu osoby niesamodzielnej

Odbiorcy szkolenia
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat organizowania opieki w domu chorego. Osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.
 
Miejsce odbywania się szkolenia
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)
 
Czas trwania szkolenia
10 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
zajęcia prowadzone będą w soboty lub niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, oraz opisów osób chorych i niesamodzielnych w różnym stanie zdrowia. 
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program szkolenia
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacje dotyczące organizowania opieki nad chorym w domu.
 
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Każdy z słuchaczy otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
 
Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie szkolenia wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.