Opieka nad osobą po udarze

Opieka nad osobą po udarze

Odbiorcy kursu
osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki nad osobą po udarze mózgu, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywania się kursu 
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu 
12 godz.

Sposób prowadzenia zajęć 
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych oraz sprzętu wspomagającego

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

  1. Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego, przyczyny udarów i rodzaje udarów, -1 godz.
  2. Skutki udarów- porażenie ciała i niedowłady po udarze- 1 godz.
  3. Żywienie po udarze - 1 godz.
  4. Komunikacja z osobą po udarze, problem afazji - 2 godz.
  5. Pielęgnacja osób po udarze, problem zespołu zaniedbania połowiczego- 5 godz.
  6. Zalecenia dla opiekunów - 1 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu kończącego kurs. Kursanci będą wykonywać zadanie praktyczne na fantomie pielęgnacyjnym.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, dotyczące opieki nad osobą po udarze.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis