Opieka nad osobą z cukrzycą

Pielęgnacja i opieka nad osobą z cukrzycą

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki i pielęgnacji osób z cukrzycą, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn (budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
10 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna - prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem sprzętu do pomiaru cukru.

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu  

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu wiedzy kończącego kurs.

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające wiedzę z zakresu opieki nad osobami z cukrzycą.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu testu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, test końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.