Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO)

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2018 05 25

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Polskiej Szkole Opiekunów Medycznych w Olsztynie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Walentynowicz