Wsparcie PlusCare ?

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2019 07 09

Coraz częściej pytacie nas na czym polega wsparcie PlusCare. Jakiś czas temu pisaliśmy o PlusCare szerzej... W czerwcu zakończył się ogromny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI” dzięki zaangażowaniu PlusCare, 27 naszym absolwentkom zaproponowaliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Przez 8 miesięcy nasze opiekunki mogły sobie dorobić, pracując w zawodzie. Tak właśnie działamy, wspieramy naszych absolwentów długo, długo po skończeniu szkoły.