Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2016 03 16

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań uporządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce. Dotyczyć to będzie przede wszystkim kwalifikacji zdobywanych poza systemem szkolnictwa np. w firmach szkoleniowych. 

Nowe kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek  ministrów odpowiedzialnych za określone dziedziny gospodarki oraz zainteresowanych podmiotów publicznych lub prywatnych.

Oprócz wpisywania do rejestru kwalifikacji ustawa wprowadziła definicje kwalifikacji oraz podziału kwalifikacji na pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne – to takie, które uzyskamy tylko poprzez kształcenie w szkołach. Są np. świadectwo szkoły podstawowej, świadectwo maturalne czy dyplom magistra. Kwalifikacje cząstkowe - to te, które nadają certyfikowane firmy szkoleniowe lub poszczególne kwalifikacje w zawodach, po których uzyskujemy np. prawo jazdy, świadectwa czeladnicze czy świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Dzięki tej Ustawie łatwiej będzie porównać kwalifikacje zdobyte w Polsce z takimi samymi za granicą. 

Poziom uzyskanych przez nas kwalifikacji będzie umieszczany na świadectwach, dyplomach czy certyfikatach.Dzięki tym ustaleniom łatwiej będzie można zaplanować rozwój kariery osobistej i bardziej świadomie wybierać firmy, które proponują kursy i szkolenia. szczegóły na stronie www.kwalifikacje.edu.pl