Raport NIK

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2018 09 25

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, aż 20% gmin w Polsce, nie zapewnia osobom starszym opieki stacjonarnej, czyli świadczonej w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy, że tego typu świadczenia, nie są dobrą wolą gminy, ale jej obowiązkiem. 

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który znajduje się na stronie www.nik.gov.pl.