Polska Szkoła Opiekunów Medycznych startuje z najnowszą podstawą programową

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2020 08 28

Drodzy słuchacze i absolwenci, już od września rozpoczynamy kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego według nowej podstawy programowej (podstawa programowa 2019). 

W nowej podstawie, pierwsze na co zwracamy uwagę to oznaczenie i nazwa kwalifikacji, wcześniej było to: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – Z.04 (podstawa 2012) lub MS.04 (podstawa 2017), a obecnie kwalifikacja w zawodzie opiekuna medycznego nosi ona nazwę Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej MED.03.

Dobrze, że w końcu doprecyzowano Wasze kompetencje, jesteście przecież personelem pomocniczym, który przede wszystkim zajmuje się podstawową pielęgnacją osoby chorej i niesamodzielnej. Ponadto w podstawie, znajdziemy doprecyzowane treści kształcenia oraz zapisy, których wcześniej nie było.  

 

Nowości, które pojawiły się w podstawie programowej 2019: Opiekun na zlecenie i pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki 

  • Wykorzystuje glukometr celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentuje dokonanie pomiaru i przekazuje informację o wynikach pomiaru lekarzowi lub pielęgniarce.
  • Prowadzi dobową zbiórkę moczu i bilans płynów.
  • Prowadzi trzydniowy dzienniczek mikcji oraz ustala schemat wydalania i wdraża kontrolę mikcji i defekacji.

Dzięki tym zapisom podwyższone zostaną dotychczasowe kompetencje.

 

W podstawie programowej doprecyzowano również treści, które pojawiły się już we wcześniejszych podstawach ale szczegółów nie zawierały, a są to: Opiekun na zlecenie i pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki: 

  • Karmi osobę chorą i niesamodzielną drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji) lub pomaga podczas karmienia. 
  • Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podaje go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych.
  • Utrzymuje higienę i pielęgnuje skórę wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonuje wymianę worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej.

Drodzy Absolwenci, w związku z tym, że kończyliście kształcenie według „starych” podstaw programowych (2012 oraz 2017), a teraz, dzięki dopracowaniu niektórych treści, wiemy, w jaki sposób ma postępować opiekun medyczny, proponujemy Wam udział w nowych kursach i szkoleniach, które uzupełnią wiedzę i podniosą Wasze kompetencje. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki Szkolenia i kursy doskonalące .