Opiekun medyczny w praktyce

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2019 12 29

Współczucie nadaje naszemu życiu sens. Jest źródłem trwałego szczęścia, radości i fundamentem dobrego serca - serca, które pobudza do niesienia pomocy innym. Poprzez dobroć, czułość, szczerość, uczciwość i sprawiedliwość wobec innych przysparzamy szczęścia sobie samym. Nie wynika to z jakiejś skomplikowanej teorii. To kwestia zdrowego rozsądku. Nie da się zaprzeczyć, że troska o innych jest wartością samą w sobie... Możemy odrzucić wszystko: religię, ideologię, nabytą mądrość. Nie możemy uciec przed tym, co niezbędne: miłością i współczuciem. Kiedy mówię o najważniejszym uczuciu ludzkim, nie mam na myśli czegoś przelotnego czy nieokreślonego. Mówię o właściwej nam wszystkim zdolności empatii. Termin ten oznacza niemożność zniesienia widoku cudzego cierpienia, ponieważ pozwala nam do pewnego stopnia uczestniczyć w bólu innych, jest to jedna z naszych najważniejszych cech. Oprócz naturalnej zdolności do empatii jest w nas również potrzeba zaznawania dobroci, która nie opuszcza nas przez całe życie. Dotyczy to zwłaszcza dzieciństwa i starości.

Tak swoją najnowszą książkę zaczyna Dr Elżbieta Szwałkiewicz, założyciel Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych oraz nasz wykładowca. Już pierwsze akapity książki mówią nam, że będzie to książka szczególna, niezwykła i choć jest to jedyny wydany w naszym kraju podręcznik do nauki zawodu Opiekuna Medycznego, nie można tej pozycji potraktować jedynie jako zbioru procedur i instrukcji, ale przekazu, który ma o wiele większe znaczenie w kontakcie z osobą niesamodzielną.