Barometr zawodów

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2017 02 24

Słyszeliście o "barometrze zawodów"? To prognoza, jaką co roku przeprowadza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu wskazania zawodów, na które rynek pracy będzie reagował najlepiej. Zawody zostały podzielone na trzy kategorie:

  1. Zawody deficytowe - to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy.
  2. Zawody zrównoważone - to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia.
  3. Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie.

My skupiliśmy się na woj. Warmińsko - Mazurskim i grupie zawodowej związanej z opieką nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną itp. Sytuacja wygląda bardzo dobrze, zawody opiekuńcze w prawie całym naszym województwie są zakwalifikowane do kategorii zawodów deficytowych i teoretycznie ze znalezieniem zatrudnienia nie będzie problemów.

Zapraszamy na oficjalną stronę barometru