100%

Autor Agnieszka Walentynowicz | 2017 09 02

Po raz kolejny 100% naszych słuchaczy pomyślnie zdało egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dziękujemy Wam za pracę, zaangażowanie i wytrwałość. Gratulujemy!!!