Pielęgnacja osób z odleżynami

Pielęgnacja osób z odleżynami

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat profilaktyki, leczenia, pielęgnacji osób z odleżynami, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.
 
Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)
 
Czas trwania kursu
10 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna - prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, na których słuchacze będą mogli poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osób z odleżynami. 
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program kursu  
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu wiedzy kończącego kurs.
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób z odleżynami.
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu testu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
 
Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, test końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.