Pielęgnacja osób z nietrzymaniem moczu

Pielęgnacja osób z nietrzymaniem moczu

Odbiorcy kursu
osoby chcące zdobyć wiedzę na temat problemu nietrzymania moczu, opiekunowie ( medyczni, środowiskowi, w domach pomocy społecznej) pracujący bezpośrednio z osobami mającymi nietrzymanie moczu o różnych stopniach i stosującymi różne materiały chłonne. Osoby wspomagające swoich bliskich lub sąsiadów
 
Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 , 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
 
Czas trwania kursu
10 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć 
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna - prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, na których słuchacze będą mogli ćwiczyć stosowanie środków chłonnych oraz poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osób z nietrzymaniem moczu. 
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program kursu 
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu wiedzy kończącego kurs. 
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób z nietrzymaniem moczu oraz stosowania środków chłonnych oraz kuferki z kompletem informacji o produktach chłonnych
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu testu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
 
Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu.