Nietrzymanie moczu

Pielęgnacja osób z nietrzymaniem moczu

Odbiorcy kursu
osoby chcące zdobyć wiedzę na temat problemu nietrzymania moczu, opiekunowie ( medyczni, środowiskowi, w domach pomocy społecznej) pracujący bezpośrednio z osobami mającymi nietrzymanie moczu o różnych stopniach i stosującymi różne materiały chłonne. Osoby wspomagające swoich bliskich lub sąsiadów

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 , 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Czas trwania kursu
12 godz.

Sposób prowadzenia zajęć 
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna - prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, na których słuchacze będą mogli ćwiczyć stosowanie środków chłonnych oraz poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osób z nietrzymaniem moczu. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu 

  1. Budowa, fizjologia, patologia układu moczowego u osób z problemem nietrzymania moczu.  Definicja NTM i rodzaje nietrzymania moczu - 2 godz.
  2. Sposoby zapobiegania NTM - 1 godz.
  3. Środki chłonne dla kobiet i mężczyzn dostępne na rynku polskim - 1 godz.
  4. Pielęgnacja u osób z nietrzymaniem moczu. Szczególne potrzeby skóry - 2 godz.
  5. Ćwiczenia z zakresu doboru i stosowania produktów chłonnych u kobiet i mężczyzn z nietrzymaniem moczu z zastosowaniem do różnych stopni inkontynencji oraz - 4 godz.
  6. Cewnik zewnętrzny sposób na nietrzymanie moczu u mężczyzn. Prawidłowe zakładanie cewników zewnętrznych. - 2 godz 

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie na fantomie pielęgnacyjnym związane z prawidłowym zastosowaniem środków chłonnych oraz pielęgnacją przy nietrzymaniu moczu.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób z nietrzymaniem moczu oraz stosowania środków chłonnych oraz kuferki z kompletem informacji o produktach chłonnych

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis