Opiekunka za granicą

Kurs opieki nad osobą niesamodzielną dla osób chcących podjąć pracę za granicą

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat opieki nad osobą niesamodzielną oraz osoby, które chcą podnieść swoje umiejętności przed wyjazdem do pracy w charakterze opiekuna za granicą.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
40 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, na których słuchacze będą mogli poznać nowoczesne metody i sposoby pielęgnacji osoby niepełnosprawnej. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

  1. Prawidłowe podnoszenie i przemieszczanie osób niepełnosprawnych – zasady kinestetyki - 10 godz.
  2. Opatrywanie ran przewlekłych - 3 godz.
  3. Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia u osób leżących- zasady prawidłowej pielęgnacji - 7 godz.
  4. Stosowanie sprzętu kompensującego utraconą sprawność w utrzymaniu higieny ciała, wydalaniu, poruszaniu się, jedzeniu, oddychaniu.- 10 godz.
  5. Komunikowanie się z osobą z demencją i innymi barierami w porozumiewaniu się (afazja po udarze) - 5 godz.
  6. Dokumentowanie wykonywanych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych.- 1 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu kończącego kurs- testu zawierającego treści przekazane podczas kursu oraz zadania praktycznego wykonywanego na fantomie pielęgnacyjnym.  

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające nowoczesną wiedzę z zakresu pielęgnacji osób niepełnosprawnych, bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych, kuferki zawierające materiały niezbędne każdej osobie zajmującej się opieką nad osobą niesamodzielną. 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu 
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

pobierz opis