Komunikacja z seniorem

Technologie i metody ułatwiające komunikowanie się z seniorem

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat metod ułatwiających komunikacje z seniorem w różnym stanie zdrowia, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Czas trwania kursu
8 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy. 
Kurs prowadzony będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń, dyskusji itp. 

Grupa docelowa
20 osób

Program kursu

  1. Problemy komunikacyjne seniorów w różnym stanie zdrowia-  1 godz.
  2. Wspomaganie komunikacji z osobą niedosłyszącą- 1 godz.
  3. Wspomaganie komunikacji z osobą niedowidzącą- 1 godz.
  4. Wspomaganie komunikacji z osobą z demencją- 2 godz.
  5. Wspomaganie komunikacji z osobą po udarze- 1 godz.
  6. Wspomaganie komunikacji z osobą w stanie wegetatywnym- 1 godz.
  7. Współczesne technologie wspomagające komunikowanie się z seniorem- 1 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy

Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego kończącego kurs. 

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacje na temat sposobów komunikowania się z seniorem w różnym stanie zdrowia. 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis