zajęcia w pracowni dotyczą ce przemies zczania pacjenta
zajęcia w pracowni dotyczą ce przemies zczania pacjenta