Edukacja i aktywizacja seniorów

Edukacja i aktywizacja osób niesamodzielnych do samoobsługi

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat aktywizowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do samoobsługi oraz oceny wydolności do samoobsługi, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Czas trwania kursu
12 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem sprzętu wspomagającego

Grupa docelowa
20 osób

Program kursu

 1. Poprawa wydolności osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - 2 godz.
 2. Codzienne czynności sprawiające najwięcej trudności osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym - 2 godz. 
 3. Ocena zdolności do samoobsługi - 3 godz.
 4. Terapie aktywizujące osoby niepełnosprawne i niesamodzielne - 2 godz.
 5. Dobór sprzętu wspomagającego codzienną aktywność osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - 3 godz.
  - sypialnia
  - kuchnia
  - łazienka
  - sprzęt wspomagający przemieszczanie 

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego kończącego kurs. 

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacje na temat sprzętu wspomagającego oraz oceny samodzielności osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej. 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis