Edukacja i aktywizacja seniorów

Edukacja i aktywizacja seniorów (osób niesamodzielnych) 

Odbiorcy szkolenia
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat aktywizowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do samoobsługi oraz oceny wydolności do samoobsługi, osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.
 
Miejsce odbywania się szkolenia
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)
 
Czas trwania szkolenia
8 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem sprzętu wspomagającego
 
Grupa docelowa
20 osób
 
Program szkolenia
 
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia szkolenia będzie 100% obecność na zajęciach. 
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacje na temat sprzętu wspomagającego oraz oceny samodzielności osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej. 
 
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Każdy z słuchaczy otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
 
Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.